Follow us on

Cách chặn click ảo hiệu quả tiết kiệm được 30 đến 50% ngân sách quảng cáo

Cách chặn click ảo hiệu quả và tiết kiệm được 30 đến 50% ngân sách quảng cáo
7 Cách Hạn chế click tặc Google Ads Hiệu quả
  1. Chia nhỏ chiến dịch. …
  2. Chạy các từ khóa dài và tránh dùng từ khóa có Đối sánh rộng. …
  3. Chặn IP và dùng Tool chặn IP tự động. …
  4. Loại trừ vị trí địa lý (loại trừ bán kính) …
  5. Loại Đối Tượng Vào Web Trong Thời Gian Ngắn. …
  6. Sử dụng Remaketing Search. …
  7. Sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh.
Leave a Reply