Follow us on

Nâng cấp web

Nâng cấp web là gì ?

Dịch vụ nâng cấp web chuyên nghiệp bao gồm Các công việc sau:

  1. Nâng cấp mã nguồn web để tối ưu chuẩn SEO Google
  2. Sửa chữa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng
  3. Update các module, khắc phục các lỗi do web cũ
  4. Làm lại website mới dữ nguyên link và bài viết cũ (Không ảnh hưởng thứ hạng trên Google)
  5. Thiết kế cập nhật hình ảnh để làm mới website
  6. Cập nhật nội dung cho website định kỳ theo từ khóa mục tiêu