Process


Generic placeholder image

6.Website Is Ready!

 AAB.VN Teams   Tháng Mười Hai 27, 2016


Website được thiết kế hoàn chỉnh các và đúng tiến độ. Chúng tôi tiến hành bàn giao website, hướng dẫn quản ...


Generic placeholder image

5.Programming

 AAB.VN Teams   Tháng Mười Hai 27, 2016


Tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng từ bản demo. Chúng tôi sẽ có những thay đổi chỉnh sửa cho thẫm m...


Generic placeholder image

4.Coding

 AAB.VN Teams   Tháng Mười Hai 27, 2016


Đội ngũ kỹ thuật viên phân công từng bộ phận thực hiện dựa vào bản thiết kế, kèm theo những tính năng y...


Generic placeholder image

3.Design

 AAB.VN Teams   Tháng Mười Hai 27, 2016


Đội ngũ thiết kế sẽ dựa vào bản thảo giữa khách hàng và chuyên viên tư vấn đã làm việc. Chúng tôi sẽ ti...


Generic placeholder image

2.Planning

 AAB.VN Teams   Tháng Mười Hai 27, 2016


Dựa vào nhu cầu của quý khách đã cung cấp cho chúng tôi. Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ đưa ra các ý...


Chat Zalo
09.3333.7775