Quản trị nội dung

 Quản trị nội dung là gì? Mỗi một website đều có phần quản trị nội dung. Nội dung là các văn bản, hình ảnh, ảnh động, video, và âm thanh trên một trang web được người quản trị website hoặc người được phân quyền quản trị website đăng lên. Nói cách khác, việc quản trị… Continue reading Quản trị nội dung