Tối ưu web chuẩn SEO

Tối ưu website (on-page) và xây dựng link (off-page) là 2 quá trình quan trọng nhất trong SEO. Với on-page là việc sử dụng những kỹ thuật để tối ưu lại cấu trúc website phù hợp với công cụ tìm kiếm và giúp người dùng dễ sử dụng hơn. Mục đích của việc tối ưu… Continue reading Tối ưu web chuẩn SEO

Quản trị nội dung

 Quản trị nội dung là gì? Mỗi một website đều có phần quản trị nội dung. Nội dung là các văn bản, hình ảnh, ảnh động, video, và âm thanh trên một trang web được người quản trị website hoặc người được phân quyền quản trị website đăng lên. Nói cách khác, việc quản trị… Continue reading Quản trị nội dung