Kế hoạch phát triển Thông tin và Truyền thông của Chính Phủ năm 2018


 AAB.VN Teams   Tin tức thiết kế web    Tháng Mười Một 28, 2017


 Nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử  của  tỉnh. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Ngày 18/8/2017 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 725/KH-STTTT-KHTC về việc phát triển Thông tin và Truyền thông năm 2018.

          Theo đó, Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu phát triển trong năm 2018 về các lĩnh vực như sau:

          Về báo chí, xuất bản: Tổng số giờ phát thanh: 24.090 giờ. Tổng số giờ phát sóng truyền hình: 41.610 giờ. 100% tỷ lệ hộ được nghe Đài tiếng nói Việt Nam. 96%  hộ được xem truyền hình Việt Nam. Số báo phát hành trong năm với số lượng 2.136.000 tờ. 12 số Tạp chí , trang tin tổng hợp. Số lượng bản: 1.000 bản/số. Đối với các đơn vị chưa thực hiện cổng thông tin có thể liên hệ chúng tôi để thực hiện một trang tin tổng hợp về tình hình hoạt động tại tỉnh thành của mình. Có nhiều đơn vị đã làm rất tốt như Đà Nẵng, Hà Nội, Biên Hòa, HCM… Liên hệ ngay: 02866 860 863 để được tư vấn thực hiện

          Về Bưu chính, viễn thông: Tổng doanh thu: 1.020 tỷ đồng trong đó dịch vụ bưu chính 60 tỷ đồng, dịch vụ viễn thông: 960 tỷ đồng. Trong đó, điểm phục vụ: 233 điểm, Bưu cục: 36 điểm, thùng thư công cộng độc lập: 62 thùng (điểm), Bưu điện – văn hoá xã: 135 điểm. Các chỉ tiêu về viễn thông: Tổng số điện thoại: 790.500  máy (Mật độ 100,7 TB/100 dân), Số điện thoại cố định: 18.000 máy. (Tỷ lệ 2,48 máy/100 dân), Số thuê bao di động trả sau: 74.000 máy, Số thuê bao di động trả trước: 650.000 máy, Số lượng trạm BTS: 980 vị trí trạm BTS/1600 trạm phát 2G, 3G, 4G, Thuê bao Internet: 35.000 thuê bao, 100%xã có điện thoại.

          Về Công nghệ thông tin: Nâng cấp Mạng truyền số liệu chuyên dùng vào phục vụ công tác chỉ đạo, điều hànhhệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xãSố hóa văn bản, hồ sơ, tài liệu tại các cơ quanXây dựng Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tại các tỉnh thành đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng, hoàn thiện Nền tảng kết nối, chia sẻ quy mô cấp tỉnh – LGSPcác phần mềm vận hành Nền tảng kết nối, chia sẻ quy mô cấp tỉnh – LGSPhệ thống nền tảng ứng dụng, các ứng dụng dùng chung đảm bảo tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

          Để phấn đấu đạt các chỉ tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra một số giải pháp cần thực hiện:

          Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Thông tin và Truyền thông, đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ đa dạng các đối tượng có nhu cầu, đặc biệt chú trọng việc chuẩn hóa trình độ và đào tạo kiến thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

          Tăng cường phối hợp với các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nư­ớc, tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về Thông tin và Truyền thông cho mọi đối t­ượng nhằm nâng cao sự hiểu biết, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà n­ước.

          Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và giải quyết kịp thời các đơn thư­ khiếu nại, tố cáo của nhân dân trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Thực hiện phát triển mạng lư­ới, nâng cao chất lư­ợng dịch vụ và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng lành mạnh theo hư­ớng có lợi cho ngư­ời tiêu dùng.

          Tăng cường công tác tham mưu của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh trong triển khai các dự án hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT, các hệ thống phầm mềm hỗ trợ giải quyết công việc đạt hiệu quả cao. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; gắn ứng dụng CNTT với cải cách hành chính.

          Thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành Trung ương giúp đỡ tỉnh phát triển nhanh lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Chủ động phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch ngành đã đề ra đạt hiệu quả…/.

                                                                                                      Nguyễn Như Trang

                                                                                                    Trung tâm CNTT&TT


Bình luận

Những trường có dấu * là bắt buộc

    Chat Zalo
    09.3333.7775