5.Programming


 AAB.VN Teams   Process    Tháng Mười Hai 27, 2016


Tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng từ bản demo. Chúng tôi sẽ có những thay đổi chỉnh sửa cho thẫm mỹ và phù hợp với yêu cầu khách hàng nhất. Chúng tôi sẽ tiến hành hoàn chỉnh trước khi khởi tạo cho website họat động trên tên miền chính


Bình luận

Những trường có dấu * là bắt buộc

    Chat Zalo
    09.3333.7775