4.Coding

Đội ngũ kỹ thuật viên phân công từng bộ phận thực hiện dựa vào bản thiết kế, kèm theo những tính năng yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi tiến hành xây dựng web từ A-Z và đảm bảo website hoạt động mượt mà trước khi chuyển đến bộ phận Tester.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *